p festival 2.jpg
film festival poster.jpg

Si vous souhaitez sponsoriser cet événement, vous pouvez adresser un mail à l’adresse

 

cafekhayyam@gmail.com

ou nous contacter au +33 7 85 18 65 46.

reza khakshour-Récupéré
reza khakshour-Récupéré

dokamanche
dokamanche

program f
program f

reza khakshour-Récupéré
reza khakshour-Récupéré

1/8
Film Festival
logo f f.png

Au goût de la musiQue

Le premier festival non-compétitif de «au goût de la musique» aura lieu du 5 au 7 avril 2019 au cinema leStudio d’Aubervilliers avec des projections de films autour de la thématique de la musique dans le cinéma de l’Orient. 

به طعم موسیقی


چشم انداز موسیقی در سینمای شرق
انجمن فرهنگی " کافه خیام" در راستای تبادل فرهنگ شرقی – فرانسوی خوداقدام به برگزاری " چشم انداز موسیقی در سینمای شرق" به منظور آشنا شدن جامعه غربی با وجه متفاوتی از هنر شرق می کند.
" به طعم موسیقی" در نظر دارد تا در اولین تلاش خود در طی سه روز برنامه های سینمایی – موسیقیایی برگزار کند. این برنامه ها متشکل از نمایش فیلم و اجرای موسیقی از سینما و موسیقی مشرق زمین است. گسترۀ آن همۀ قومیت های شرقی است، فارغ از زبان، مذهب و یا جهت گیری سیاسی خاص. هدف اصلی این برنامه ایجاد پیوندهای مشترک فرهنگی مابین جامعه شرقی و غربی از طریق ارائۀ صلح آمیز موسیقی و سینما است.
تنوع قومیتی و به دنبال آن تنوع فرهنگی در بسیاری از کشورهای شرقی گاه موجب از هم دور ماندن انسانها، کژاندیشی و در بعضی مواقع تضاد و بروز خشونت هایی شده و می شود. بعضی از این جمعیت ها در جغرافیایی پراکنده و بسیار دور از هم و بعضی از آنها با فاصلۀ یک رود یا یک تپه در کنار هم زندگی می کنند. با این همه این قومیت ها در بسیاری از موارد دارای نقاط مشترک و وحدت پنهان می باشند. موسیقی در این میان، عامل مشترک و پیوند فرهنگی این جمعیت هاست که در بسیاری مواقع ارزش صلح آمیز آن بویژه پنهان می ماند. جامعۀ جهانی در این برهۀ حساس نیازمند درک متفاوتی از جهان شرق است. جهانی که در آن آرامش و مهربانی عامل پایدار آن است و با عشق به آینده می نگرد و زندگی می کند. نه جهانی که نیروهای ویرانگر جنگ طلب آن را ترسیم می کنند. موسیقی در تاروپود زندگی این مردم تنیده شده است و به عنوان عنصری حیاتی در لحظات مختلف بروز می کند.
در چند دهۀ اخیر جنبه های متفاوتی از موسیقی و سینمای مشرق به طور جداگانه به جامعۀ غربی معرفی شده است اما در این بین سینمایی که در آن موسیقی به عنوان موضوع اصلی مطرح شده باشد جایگاهی نداشته است. در حالی که در دو دهۀ اخیر سینمای مشرق در پرداختن به موضوع موسیقی گسترۀ قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. موسیقی در سینمای مستند شرق در این دو دهه موجب شده است تا بسیاری از موسیقیدانان با اهمیت اما گمنام سرزمین های دور و نزدیک، شهری و روستایی در تاریخ و حافظۀ هنری ثبت گردند. از طرف دیگر سینمای داستانی با پرداختن به زندگی موسیقیدانان برجستۀ بومی گامی در جهت آشنایی هر چه گسترده تر مخاطب عام با این هنرمندان شده است. موسیقی در این سینما نه تنها به عنوان عاملی سینماتوگرافیک بلکه عاملی اتنیک و جامعه شناختی نیز مطرح است. از این رو این سینما از وجه صرفا روایی خود خارج شده و به عنوان عاملی اجتماعی مطرح می شود. این موضوع از آن جهت درخور اهمیت است که سینما و موسیقی هر یک به تنهایی عاملی فراگیر و در میان مردم به راحتی رسوخ پذیر است. از طرف دیگر سینما با جنبۀ کاملا روایی و موسیقی با جنبۀ گاه کاملا انتزاعی می تواند همنشینی بسیار جذابی در بالا بردن سطح فرهنگی تودۀ مردم ایفا کند. به همین منظور برگزاری فستیوال هایی از این دست در کنار معرفی هنرهای دیگر ملت ها، می تواند در بالابردن فرهنگ مسالمت آمیز همنشینی انسانها فارغ از زبان و رنگ پوست و مذهب و سیاست به خوبی به عنوان عاملی موثر جهت ارتباط با " دیگری" نقش آفرینی کند.
" به طعم موسیقی" در نظر دارد تا در راستای ارتباط بی واسطه با مخاطبینش در هر برنامه اجرای زندۀ موسیقی متناسب با گونۀ سینمایی هر اکران نیز داشته باشد. اگر سینمای مستند و یا داستانی قادر به ارائۀ تصویری از موسیقیدان و یا نوازنده ای خاص است اجرای زنده دریچه ای است برای گفتگوی نزدیک و احساس واقعی آن موسیقی. در این زمینه پس از هر اکران از نوازندگان و موسیقیدانان آن دیار دعوت می شود تا با اجرای زندۀ موسیقی و گفتگوی نزدیک با مخاطبین به شناخت واقعی موسیقی نیز دست پیدا کنند. این مسئله بویژه برای کودکان و نوجوانان می تواند فرصت مناسبی برای دست یابی به فرهنگ " دیگری" باشد.